start---företaget---bilder---fotografer---kontakt---

 

BLR Fotograferna...

...arbetar med bilder för nyheter, information, dokumentation och reklam. Vi rör oss lika obehindrat i styrelserummet som vid hockeyrinken.

Företaget har funnits sedan 1979, vilket innebär att urvalet i bildarkivet är stort. I dag består BLR av två fotografer. Båda är stationerade i Göteborg men ofta på resa för kunders räkninng

Återkommande uppdragsgivare är bland andra Aftonbladet, Scanpix, Volvo Cars, Västtrafik, Statens fastighetsverk samt ett flertal reklam och informationsbyråer.